Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: poniedziałek, 07 marca 2016, 11:35:53
Autor: admin
Home » Menu Główne » Co zwiedzać? » Zabytki świeckie » Ruiny zamku w Ojcowie

Ruiny zamku w Ojcowie

Ruiny zamku w Ojcowie to pozostałosci po dawnej warowni wzniesionej przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Pięknie położony zamek w samym środku Ojcowskiego Parku Narodowego jest obowiązkowym punktem wycieczki do parku. Rozciąga się z niego malownicza panorama.

Historia

Murowany zamek został postawiony za czasów Kazimierza Wielkiego w 2 połowie XIV wieku. Jednak początki warowni w tym miejscu sięgają XII wieku kiedy woje­woda kra­kow­ski Skarbimir z rodu Awdańców dostał od Bolesława III Krzywoustego zamek po zwycięskiej bitwie pod Nakłem w roku 1109. Z inspiracji Kazimierza Wielkiego w XIV wieku na wysokim cyplu wcinającym się w Dolinę Prądnika,  powstał zamek w miejscu dzisiejszych ruin. 

Niestety obiekt szybko stał się elementem targów, długów i niejasnych zmian właścicieli przez co szybko podupadł. XVII wieku zamek tra­fił w ręce Micha­ła Kory­ciń­skiego, który ufun­do­wał jego remont.

Wskutek potopu szwedzkiego zamek uległ splą­dro­wa­niu i znisz­cze­niu w 1655 r. Legendy mówią o dzielnej obronie zamku. ponoć dowódca obrony kazał on odwrócić beczki do góry dnem i posypać resztkami zboża. Szwedzi widząc te "zapasy" mieli zrezygnować z dalszego oblężenia (gdyż głód nie groził obrońcom) i uderzyli na klasztor znajdujący się ponoć na zboczach Złotej Góry. Po zdobyciu zamek był użytkowany przez Szwedów jako magazyn żywności i broni.

Po potopie zamek wróciłw ręce Korycińskich, którzy przystąpili do jego restauracji i rozbudowy. Osta­tecz­nie jednak warow­nia stra­ciła swój obronny cha­rak­ter sta­jąc się bar­dziej rezy­den­cją miesz­kalną. Od 1676 roku obiekt był we władaniu najpierw Warszyckich, a potem Męcińskich, Morskich, Łubieńskich i Załuskich. W 1787 roku rezydencja gościła króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie rozbiorów zamek znów zaczął podupadać. Rozebrano grożące zawaleniem mury. Pozostała natomiast ośmiobocznawieża, brama wjazdowa i mury obwodowe.


W drodze do zamku, fot. Bartosz Twarowski


 Zamek dzisiaj

Obec­nie zachowała się główna brama oraz filary daw­nego mostu. Można zwie­dzać jedną z wież zam­ko­wych, która poło­żona jest w punk­cie wido­ko­wym, z któ­rego roz­ciąga się panorama Ojcowa i Doliny Prąd­nika. Widoczne są rów­nież pozo­sta­ło­ści po murach oraz zam­kowa stud­nia, która sta­no­wiła cen­trum na daw­nym dzie­dzińcu. 

W sali nad bramą wjazdową znajduje się wystawa dotycząca historii zamku ojcowskiego. Urządzane są tu również wystawy czasowe. U stóp zamku rozciąga się park zdrojowy, stworzony w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

Ciekawostki

- Nazwa zamku, pierwotnie Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie.

Źródła:

http://www.krakowskieokolice.pl/2011/10/zamek-w-ojcowie/

http://pojurze.pl/Przewodnik/Zamki--warownie-68/Zamek-Ojcow-85

http://www.ojcow.pl/zamki_i_grodziska/zamek_ojcow.htm

Udostepnij na Facebooku
comments powered by Disqus
     

Nie przegap nowości na stronie!Godziny Otwarcia: http://www.ojcow.pl/zamki_i_grodziska/zamek_ojcow.htm

Cena: bilet normalny - 2,50 zł, ulgowy - 1,50 zł

 

 Zobacz jeszcze na: