Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: wtorek, 07 maja 2013, 10:29:41
Autor: admin
Home » Menu Główne » O Małopolsce » Ludność


Udostepnij na Facebooku

Ludność

Województwo Małopolskie jest jednym z najbardziej zaludnionych województw w Polsce. Pod względem liczby ludności ustępują mu tylko województwa: Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolski.

Biorąc już jednak pod uwagę wielkość Małopolski, jest ona drugim nagęściej zaludnionym województwem po Śląsku. Należy przy tym zwrócić uwagę na dysproporcje w gęstości zaludnienia. Południe województwa położone w obszarze górzystym i zalesionym jest zdecydowanie mniej zaludniona niż północ położona na obszarze żyznej kotliny, z najdłuższym okresem wegetacyjnym w Polsce znakomitym do uprawy.

Dlatego też większość mieszkańców Małopolski mieszka na północy, a w szczególności na północnym - zachodzie na obszarze coraz częściej nazywanym konurbacją śląsko - krakowską, czyli silnie zurbanizowanym obszarem między Krakowem, a Katowicami.

WW

  

Zmiany Demograficzne

 

kkk

Małopolska jest województwem, które silnie podlega zmianom demograficznym, które dotyczą zarówno naturalnych zmian związanych z przyrostem naturalnym, jak i migracjami.

Biorąc pod uwagę przyrost naturalny w Województwie Małopolskim obserwuje sie generalny podział na część południową województwa, gdzie przyrost ten jest wyraźnie dodatni. Szczególne znaczenie mają w tym względzie powiaty: Nowosądecki, Limanowski, Myslenicki, Bocheński i Nowotarski. 

Na przeciwnym biegunie znajdują sie powiaty polożone w połnocnej północno - zachodniej części województwa. W niektórych z nich notuje się nawet ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Dotyczy to m.in powiatów: Miechowskiego, Olkuskiego, czy Chrzanowskiego.

W Krakowie wskaźnik przyrostu naturalnego jest minimalnie dodatni, natomiast w tarnowie minimalnie ujemny. Natomiast w Nowym Sączu podobnie, jak w okolicznych regionach przyrost naturalny jest wyraźnie dodatni.

 

 

Równie ciekawie kształtuje się kwestia salda migracji, a więc przepływu ludności związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. 

 

Po pierwsze Malopolska, jako region ogólnie atrakcyjny pod względem zarówno rozwoju gospodarczego, jak i innych czynników (w tym tych dotyczących jakości życia i atrakcyjności turystycznej) jest województwem o dodatnim saldzie migracji.

 

Poza tym obserwuje się tendencję znaną na całym świecie związaną z przeprowadzaniu się ludzi do wielkich miast, lub w ich najbliższe sąsiedztwo, a także wyprowadzaniu się mieszkańców z centrów miast na obrzeża (suburbanizacja). 

 

W Małopolsce proces ten rozwija się w Krakowie i sąsiadujących z nim powiatach. Samo miasto ma zbalansowaną liczbę ludności, która stabilnie i nieznacznie wzrasta od lat. Natomiast można zauważyc znaczący wzrost liczby napływających mieszkańców do powiatów pod Krakowem, do powiatów: krakowskiego, wielickiego i myslenickiego.  

 

..........

 Miasta

           vvHERBvv       vvMIASTOvvvvLUDNOŚĆvv
1 POL Kraków COA.svg Kraków 755 000      
2 POL Tarnów COA.svg Tarnów 115 158
3 POL Nowy Sącz COA.svg Nowy Sącz 84 556
4 POL Oświęcim COA.svg Oświęcim 40 156
5 POL Chrzanów COA.svg Chrzanów 39 049
6 POL Olkusz COA.svg Olkusz 37 174
7 POL Nowy Targ COA.svg Nowy Targ 33 339
8 POL Bochnia COA.svg Bochnia 29 748
9 POL Gorlice COA 1.svg Gorlice 28 437
10 POL Zakopane COA.svg Zakopane 26 000
----------------------

W Województwie Małopolskim jest 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Zdecydowanie największym miastem województwa, jego administracyjną, historyczną, gospodarczą i kulturalna stolicą jest Kraków, który licząc ponad 750 tysięcy mieszkańców jest równocześnie drugim największym miastem Polski. Poza Krakowem miastami o najwiekszym znaczeniu w województwie są Nowy Sącz i Tarnów. To te 3 miasta są wydzielone w podziale administracyjnym i mają status powiatu. 

Poza nimi do największych miast w Małopolsce zaliczyć należy: Oświęcim, Chrzanów i Olkusz. Wszystkie te miasta znajduja się na zachodzi województwa. fakt ten ma odbicie gęstosci zaludnienia, która największa w Małopolsce jest własnie na północnym - zachodzie (pomijając miasta na prawach powiatu).

Biorąc pod uwagę wielkość małopolskich miast można odkryć kilka ciekawostek. Wprawdzie największym powierzchniowo miastem województwa jest oczywiście Kraków, jednak kolejne miejsce zajmuje Szczawnica, która liczy niewiele ponad 6 tysięcy mieszkańców. Wynika to z górskiego położenia i włączenia w granice miasta obszarów górskich. Kolejne miejsce pod względem powierzchni zajmuje z podobnych powodów Zakopane, a dopiero na 4 miejscu znajduje się Tarnów.

Analizując gęstość zaludnienia również można znaleźć kilka ciekawostek. Po Krakowie, miastem o największej gęstości osadnictwa jest... Andrychów, a po nim Wadowice. Te wprawdzie niewielkie ale silnie zurbanizowane miasta wyprzedzają pod tym względem Tarnów i Nowy Sącz.

 

 

Udostepnij na Facebooku
 

 Zobacz jeszcze na: