Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: poniedziałek, 08 lipca 2013, 11:50:39
Autor: admin
Home » Menu Główne » Co zwiedzać? » Inne » Kamieniołom w Zabierzowie

Kamieniołom w Zabierzowie

Kamieniołom w Zabierzowie to "mały Zakrzówek". Stare wyrobisko napełnione wodą jest dziś niezwykłą atrakcja na mapie Zabierzowa. Przyciąga spacerowiczów, wędkarzy, a nawet miłośników plażowania i kąpieli. 

Nieczynny kamieniołom wapieni jurajskich, zlokalizowany na południowy-zachód od centrum Zabierzowa. Wyrobisko składa się z 2 części, z których dolną zajmuje rozległy staw.


Staw powstału w wyrobisku kaminiołomu, fot. Bartosz Twarowski.


Historia

Hi­storia ka­mie­nio­łomu sięga roku 1922 kiedy prze­zna­czono tam­tejszą działkę na wy­do­bycie ju­raj­skiego wa­pienia do pro­dukcji kredy. Złoże eks­plo­ato­wano przez 70 lat kiedy to w 1992 roku za­koń­czono dzia­łal­ność by dwa 2 póź­niej przy­sto­sować ka­mie­niołom do zwie­dzania. Dziś jego część zalana jest wodą tworząc staw.

Geologia

Przez kamieniołom biegnie ścieżka dydaktyczna, a w pobliżu przebiega szlak rowerowy i niebieski szlak turystyczny z Zabierzowa do Mnikowa. Odsłaniające się tu skały jurajskie i kredowe dokumentują wiele procesów geologicznych. Znajduje się tu odsłonięcie rzadkiej odmiany wapieni skalistych oraz jedne z najlepszych profili kredy, a także unikalne stanowiska kopalnych paleogeńskich form krasowych.

W kamieniołomie odsłania się odmiana wapieni skalistych masywnych, obfitujących w różnorodne struktury pochodzenia
mikrobialnego (stromatolity, trombolity, onkoidy) oraz zawierające liczną faunę: ramienionogi, serpule, amonity,
kraby, gąbki i niewidoczne okiem nieuzbrojonym otwornice. W skale widoczne są liczne wydłużone kawerny o
rozmiarach dochodzących do kilku centymetrów, charakteryzujące się płaskim spągiem i zwykle nierównym, poszarpanym stropem. Ta odmiana wapieni skalistych powstała w bardzo płytkim morzu.

Infrastruktura turystyczna

Wokół stawu znajduje się ścieżka edukacyjna oraz punkty wypoczynkowe, powstałe dzięki środkom unijnym. Sam staw nie jest zagospodarowany. Przekształcenie go w kąpielisko to jeden z pomysłów na rewitalizację tego terenu. Poki, mozna się w nim kapać "na dziko".

Wideo

Udostepnij na Facebooku
comments powered by Disqus
     

Nie przegap nowości na stronie! 

 Zobacz jeszcze na: